Intelligens och inlärningsförmåga

Schäfern är en av världens mest populära hundraser och dess egenskaper gör den till en lämplig hund i både familj och mer tjänstemässiga sammanhang. Det är framför allt schäferns intelligens och jämna humör som gjort hundrasen populär, men det bör nämnas att olika raslinjer kan skilja sig åt.

Stabilt humör och goda nerver

En schäfer passar i de flesta fall in i familjer och hushåll tack vare sitt jämna humör och goda nerver. Det är en hund som är uppmärksam på saker som faller utanför de rutinmässiga ramarna och den är dessutom följsam. Inte sällan kallas schäfern för en “all-around” hund, vilket syftar till dess stabila psyke. Förutsatt att hunden får den motion som krävs och övrig stimulans tenderar schäfern att anpassa sig bra till de flesta miljöer och situationer.

Schäfern i vardagen

Som hundras skiljer sig inte schäferhundar från andra raser när det kommer till rutiner och omvårdnad. Det gäller att hunden får lagom dos med motion per dag och att matintaget är kontrollerat. Normalt sett brukar en schäfer behöva omkring tre timmars motion per dag och där utöver någon stund till mental träning så som lydnad eller annan typ av “intelligensträning”. Viktigt att poängtera är dock att schäfern föds till att lära och träna – det innebär att hunden trivs som bäst när den får känna sig “arbetssam”. Som hundägare är det därför viktigt att få hundens egenskaper att synka med familjens livsstil och även husses/mattes inställning till vardag och livet rent allmänt.

 

En högt värderad intelligens

Schäferns utmärkande intelligens har gjort hundrasen särskilt lämpad för specifika uppdrag så som skydd, ledning eller inom polisen. De har lätt att lära sig vid både mental- och dressyrträning, vilket innebär att schäfern kan bli ett värdefullt komplement på olika typer av arbetsplatser. Inom exempelvis polisväsendet används schäfrar för olika områden så som sök, fjällräddning och skydd. Av totalt 400 svenska polishundar är cirka 70 % schäfrar.